Phim Review

ĐÂY MỚI THỰC LÀ ÁM ẢNH KINH HOÀNG
Hereditary là bộ phim cực kì khó chịu, cực kì gây sốc và cực kì gây chia rẽ bởi nó sẽ quăng bạn vào thế giới nơi con người ....