Blogs

Các bộ phim mấy bé “cá béo” luôn là đề tài hù dọa khán giả hiệu quả nhất từ năm này năm khác, dưới đây là các bộ phim có tính giải tán đám đông đi biển vào các mùa hè...

Blogs

Nỗi sợ hãi trong tiềm thức con người trước thiên nhiên rộng lớn và các loài to lớn luôn là nỗi sợ khó dứt. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim không ngừng khai thá...