Phim Review

Những bộ phim hay nhất luôn mang đến cuộc sống. Không phải kiểu “thật như cuộc sống”, mà là thứ cảm giác khác: rằng những nhân vật đã sống trước khi vào khung hình, và họ vẫn ở đó cho dù khán giả có rời đi