Blogs

Còn ngót khoảng hai tuần hơn, cũng đủ để mình mon men, đánh liều viết vài dòng luận bàn về nhân vật sở hữu đường lưỡi dài chắc cũng cả thước....

Phim Review

Venom cuối cùng cũng ra mắt, giải tỏa bao tò mò cho con dân từ fan lẫn non-fan. Xét khách quan, phim thật sự không tệ, nó đúng chuẩn của dòng phim siêu anh hùng

Video