Nội dung

Phim kể về cô bé mồ côi Mary Lennox chuyển đến dinh thự ở cùng người chú - Lãnh Chúa Archibald Craven và em họ ốm yếu Colin. Tuy nhiên, dinh thự này rất ảm đạm từ sau cái chết của mẹ Colin. Vì vậy cô bé chỉ chơi và cũng chỉ được chơi ngoài khuôn viên nhà để tránh làm ảnh hưởng đến người trong nhà. Nhờ vậy Mary đã phát hiện ra một ngôi vườn bí mật. Kỳ lạ thay khu vườn như có phép thuật đã làm cả một vùng sống dậy hơn bao giờ hết.

Write a comment