Nội dung

Tái hiện lại hiện trường một khách sạn nằm trong khu Taj Mahal Palace bị bọn khủng bố tấn công.

Write a comment