8

Nội dung

Phim kể về một gia đình trong kỳ nghỉ, rất bình thường cho đến khi họ gặp bản sao của chính mình, ở bộ dạng rất đáng sợ. Đúng kiểu kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là mình...

Write a comment