Nội dung

Thu (Phương Anh Đào), tình cờ trở thành nhân chứng trong một vụ án. Là người khiếm thị, Thu gặp khó khăn khi thuyết phục cảnh sát tin mình "thấy" tội ác đó. Chưa bị vạch mặt, tên sát nhân bí ẩn lại coi Thu là con mồi mới. Hắn tin rằng sẽ thủ tiêu nhân chứng này dễ dàng.

Write a comment