Nội dung

Nhà văn da màu nổi tiếng Veronica Henley bất ngờ trở về quá khứ thời kì nô lệ ở Bắc Mỹ. Cô phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ đó trước khi quá trễ. Phim được sản xuất bởi Jordan Peele (Get Out, Us).

Write a comment