Nội dung

 

Một phi hành gia du hành đến vũ trụ của hệ mặt trời để tìm cha mình và làm sáng tỏ một bí ẩn đe dọa sự sống còn của trái đất.

Write a comment