Nội dung

Một bộ phim hoạt hình gia đình vui tươi về một chú chó muốn hóa thành sói.

Write a comment